Terapihästen Hannibal sprider glädje

Louise E Chatteli tog med terapihästen Hannibal till gymnasiesärskola i Södertälje.