Psykisk ohälsa – så mår Sverige

Vi mår sämre och fler drabbas av psykisk ohälsa visar Socialstyrelsens siffror.