"Man har velat sticka från den här världen"

Innebandyn har blivit räddningen för Christian och Robin