Lena Mellin om talmannens pressträff

Mellin kommenterar det senaste regeringsbildningen