Glädjeexplosion när Ymer fullbordar vändningen

Elias Ymer gick in i Stockholm Open på skönast möjliga sätt.