Riksförbundet för narkotikafritt samhälle: ”Ett grundläggande problem som måste styras upp"

Jessica Vikberg, ordförande för riksförbundet Narkotikafritt samhälle, om Uppdrags granskning avslöjande om knarket på vårdhemmen