Stöldkuppen mot Strängnäs domkyrka

Regalierna har inte återfunnits - extremt fuktkänsliga