Lagar grävmaskinen - men sättet är inte det bästa

Överskattar tejpens hållbarhet