Barnet lyfter på locket till den stora skräcken

Möter mångas största skräck – och fångas på film