Här rullar första "nya" Saaben fram

Se det historiska ögonblicket