Ki fick lämna: "Tänka positivt i det negativa"

Håller gott mod trots att han lämnade i kvällen Idol