Fågel snor kamera och filmar flygtur

Fågelperspektivet får här en helt ny innebörd