På plats vid gränsen till Syrien

På plats vid gränsen till Syrien