Matilda får hjälp efter nackskadan

Efter insamlingen - sjukhuset betalar för svår operation.