Wolfgang Hansson på plats i Bronx: ”Slutspurt inför kongressvalet”

Alexandria Ocasio-Cortes blir med största sannolikhet den yngsta medlem av den amerikanska kongressen