Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, om PISA

”Sverige förlorar på alla fronter. Det är ett mycket allvarligt läge”