Jan Stocklassa om nya spåret i Palmeutredningen

Svensk enstöring pekas ut som möjlig gärningsman