Bisarra bilderna från tävlingen i Halmstad

Tävlingsdeltagarna blir som robotar