Bank: "Det är en glädjens dag!"

Simon Bank om landslagstruppen