Skolchefen: ”Ett jättetragiskt besked”

Skolchef Sigert Pettersson om försvunne Dante,12, som polisen tros ha hittat.