Många fler än tidigare känt i kriminella nätverk

Ny forskningsrapport förändrar bilden av organiserad brottslighet