Dolda koderna i nya familjefotot

Har de kopierat den svenska kungafamiljen?