Oroväckande bilderna på Josefson

Djurgårdens superstjärna klev av skadad