Tårfyllda talet på prisutdelningen

Tårfyllda talet på prisutdelningen