Sexualbrottsexperten om att fler kvinnor utsätts för sexualbrott: ”Man måste börja jobba med barn och unga tidigt"

Sofie Ahlin på Brottsförebyggande rådet och Ulrika Rogland, advokat och specialist inom sexualbrott om den nya sammanställningen från Brå