Snowboardåket får ett abrupt slut

Få tips på hur du inte ska göra i backen