Stor halkrisk i delar av landet

Östergötland värst drabbat