Corazza Bildt: ”Det finns ingen framtid för mig i Moderaterna”

Lena Mellin kommenterar Corazza Bildts besked