Ska L stödja Löfven eller Kristersson? - Aftonbladet och SvD debatterar

Aftonbladets Susanna Kierkegaard och Svenska Dagbladets Lydia Wålsten diskuterar att Corazza Bildt lämnar Moderaterna samt splittringen inom Liberalerna.