Skolinspektionens dom mot prinsesskolan: "Sluta med kränkningar"

Har satt upp kravlista efter skandalerna