Mannens vansinnesdåd fångas på film

Puttar en oskyldig man framför en lastbil.