Träflis från Brasilien värmer Stockholm

Här lastar det enorma bulkfartyget av tonvis med träflis från Amazonas – för att värma upp stockholmarnas lägenheter.