Amatörerna vann över Nasa

Framtidslandet är en serie om det oberättade, överraskande och inspirerande från norra Sverige.