Swishar över alligatorerna - sen säger det bara plask

Publiken kan bara se på när trickset går överstyr