Greenpeace Frode Pleym: ”Det räcker inte att gömma sig bakom fina ord”

Amazonas regnskog används för värma upp Stockholm