Lena Mellin: ”Bidrar till allmänt kaos”

S-ledaren kritiserar allianspartiernas agerande i omröstningen