Här bryter Hedvig ihop i "Bachelor"

Tvingas lämna när David ger den sista rosen till någon annan