Superkändisen avslöjad bakom ratten

Hur står det till med körkunskaperna hos rapparen?