Svenska Karolina mitt i flyktingkrisen

Mitt i den flyktingkris som tynger Libanon jobbar svenska Karolina för UNHCR.