Jenny Alexandersson om hovets välregisserade julfilm: ”Man förlorar spontaniteten"

Aftonbladets hovreporter om den tillrättalagda bilden av familjen