Räntehöjning på 3000 kronor - då måste var tionde hushåll flytta till billigare bostad

Ekonomen Patricia Hedelius om räntehöjningar