Det är smått osannolikt hur dåliga de är här

”Det känns nästan regisserat?”