Flygplan i stormdrama

Se pilotens försök att landa passagerarplanet i stormvindar.