Här får sjukhuset älgbesök - ville mumsa plantor för glatta livet

Den anställde började filma den oväntade händelsen