Lori Ferguson i glädjechock - John T Stenson i tårar

Allt för Sverige efter finalen