Varnar för populära smärtgélen: ”Använd inte!”

Är farlig både för patienten och för miljön, varnar läkemedelskommittén i Region Gävleborg