"Det kommer ständigt nya människor som vill ta farväl av Mandela"

Aftonbladet på plats i Sydafrika