Här får Lucas, 4, hjälpa till med sophämtningen

Mamma Frida von Brömsen Eriksson, från Vänersborg, menar att det gjorde hans dag