Ulla, 76: ”Vi vill inte vara till besvär”

Tycker det behövs någon som hjälper äldre med teknik