Det larmade svenskarna om 2018

Siffror från SOS Alarm – det handlade akutsamtalen om.